Tym razem środki z PO RYBY 2014-2020 umożliwią zakup i montaż urządzeń czyszczących wody powierzchniowe w basenie portu rybackiego i jachtowego w Kołobrzegu oraz pozwolą na rozwój miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycję rybacką w tym regionie.

Umowę przyznającą unijne wsparcie Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” podpisali 18 października br. członkini zarządu województwa Anna Bańkowska oraz prezes stowarzyszenia Bogdan Błaszczyk i wiceprezes Marcin Mojsiewicz. Z ramienia zarządu stowarzyszenia "Morze i Parsęta" przy podpisaniu umowy obecny był starosta Tomasz Tamborski.

Pierwszy projekt realizowany będzie w Basenie Solnym w granicach Portu Kołobrzeg, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru siedliskowego Natura 2000. Za pośrednictwem rzeki, działania wiatru oraz działalności portu i zurbanizowanych obszarów znajdujących się w okolicach Wyspy Solnej do wód tych trafiają śmieci. W ramach przyznanego dofinansowania (ok. 38 tys. zł) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zakupi i zamontuje urządzenia SEABIN - czyszczące wody powierzchniowe. Ich zasięg to promień 50 metrów, rocznie system może zebrać do pół tony odpadów. Montaż urządzeń, które zostaną przekazane do eksploatacji Zarządowi Portu Morskiego w Kołobrzegu, poprawi efektywność zbierania odpadów (obecnie są zbierane tylko metodami tradycyjnymi), tym samym wpłynie na poprawę warunków życia gatunków fauny i flory występujących na obszarze dorzecza rzeki Parsęty w granicach Portu Kołobrzeg.

Unijne środki (ponad 90 tys. zł) pozwolą także na rozwój miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycję rybacką. Prace konserwacyjne przejdzie blisko 50 kotwic, 8 boi i kabestan. Finalna część tego działania to ich ekspozycja oraz stworzenie wirtualnego katalogu, który zawierał będzie fotografie zabytków i opisy przygotowane w języku polskim i angielskim. Zostanie on opublikowany na stronie Muzeum Oręża Polskiego. W ramach dofinansowania zakupione zostaną także 3 tablice informacyjno-edukacyjne, które stanowić będą uzupełnienie historycznej, stałej wystawy plenerowej funkcjonującej na terenie Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Proponowany zakres tematyczny tablic obejmuje dawne metody połowowe na Pomorzu, opis polskich pionierów rybołówstwa w Kołobrzegu, prezentację historii połowów śledzia na tych obszarach rybackich. Na terenie portu pojawią się dodatkowe krzesła i stoliki oraz girlanda oświetleniowa, wszystko po to, aby ożywić przestrzeń oraz umilić czas odwiedzającym.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn