Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na sprzedaż działki w Kołobrzegu. To fragment terenu, o który od lat bezskutecznie ubiegało się miasto.

10 grudnia odbędzie się przetarg na sprzedaż terenu znajdującego się w pobliżu osiedla Europejskiego. Cena wywoławcza za ponad 3 hektary to 4 302 000 zł.

"Nieruchomość położona jest w południowej części miasta pomiędzy zabudową mieszkaniową i usługową." - czytamy w ogłoszeniu. I dalej: "Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta roślinnością samosiewną (sitowie, trzciny, krzewy, drzewa). Dogodny dojazd drogami utwardzonymi. Bliskie położenie Morza Bałtyckiego sprawia, że w okresie letnim znacznie wzrasta ruch turystyczny. Pełne uzbrojenie (woda, elektryczność, gaz, kanalizacja) w zasięgu. Sąsiedztwo nowych osiedli mieszkaniowych. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej i komunalnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”

- działka nr 11/4 znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: „ZP1” - przeznaczenie podstawowe: teren publicznie dostępnego parku – inwestycja celu   publicznego."

Wystawiona w przetargu działka to część większego terenu, na którym miasto chciało stworzyć park. Jednak ostatecznie nie udało się pozyskać działek od AMW. 

Rada Miasta i prezydent zapowiadali, że nie dopuszczą do zmiany planu zagospodarowania, która umożliwiłaby tu budowę kolejnych budynków.

foto: AMW

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn