Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie dotyczącym: Projektu strategii rozwoju miasta Kołobrzeg.

Miasto Kołobrzeg w 2021 roku przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg.

10 maja 2022r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie na którym zostanie zaprezentowany efekt rocznych prac - projekt dokumentu. Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu przy ul. Solnej 1.

Strategia jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta. Mając na uwadze wyzwania, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat oraz dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, przygotowano dokument dzięki któremu Kołobrzeg stanie się miastem prowadzącym skuteczną politykę skierowaną do mieszkańców i rezydentów oraz turystów. 

Przy wdrażaniu zapisów Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg potrzebujemy pomocy i aktywnego udziału również z Państwa strony. Dlatego serdecznie zapraszam do uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn