W czwartek 2 grudnia 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSE-H w Kołobrzegu odbyło się spotkanie w ramach projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zasadniczych kwestii związanych z określeniem zapotrzebowania na niezbędne inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodnej na ternie powiatu kołobrzeskiego. Podczas spotkania przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przedstawił również "Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”. W imieniu starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oficjalnego otwarcia spotkania dokonał wicestarosta Jacek Kuś. Wśród uczestników obrad byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Katarzyna Domańska oraz starszy inspektor Marlena Matusiak.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas spotkania wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostaną przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn