Najważniejsze literackie wyróżnienie w Polsce Nagroda Nike dla książki Jerzego Jarniewicza „Mondo cane” opublikowanej przez kołobrzeskie wydawnictwo. Oficyna, która jest organizatorem festiwalu TransPort Literacki, który po dwudziestu pięciu latach przeniósł się z Dolnego Śląska na Pomorze Zachodnie, już raz trzeci cieszy się z tego wyróżnienia.