Zmiany w Radach Nadzorczych spółek miejskich wprowadzone przez prezydenta były szeroko komentowane przez różne środowiska. Serię konferencji prasowych w tej sprawie rozpoczął europoseł Czesław Hoc, później z dziennikarzami spotkali się przedstawiciele związków zawodowych. Do ich wypowiedzi odniósł się zarząd MEC, a dzisiaj wystąpienie prezesa spółki skomentowali radny sejmiku wojewódzkiego Henryk Carewicz i radny RM Krzysztof Plewko.