W ubiegłym tygodniu mieskszańcom Orlej i Kaszubskiej  zalało piwnice, kotłownie, garaże i inne pomieszczenia w domach. Taka sytuacja miała tu miejsce po raz pierwszy. Mieszkańcy, jako przyczynę, wskazują na niedawno wykonaną inwestycję, która miała poprawić kanalizacację deszczową w tej dzielnicy. Miasto szybko zareagowało na nasz materiał i dziś mamy odpowiedź oraz możliwe rozwiązanie tej sytuacji.