31 października 1517 r. niemiecki mnich i teolog Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez, dając początek reformacji. Z okazji 500-lecia tego wydarzenia kościoły protestanckie działające w Kołobrzegu przygotowały wspólnie szereg spotkań i wydarzeń upamiętniających ruch odnowy Kościoła zainicjowany przez Lutra.