Mieszkańcy z kwartału ulic Wojska Polskiego, Pomorskiej, Zwycięzców i Źródlanej protestują przeciwko budowie w podwórku budynku mieszkalnego. Inwertor twierdzi, że to on jest najbardziej poszkodowanym, a jego kłopoty rozpoczęły się po zabudowaniu sąsiedniej działki, niezgodnie z prawem podkreśla. Z kolei temu zaprzecza wykonawca stojącego obok budynku.