4 marca 2007 roku, po długiej chorobie zmarł Tadeusz Nalepa. Miał 64 lata. 
Dokładnie w 10 rocznicę śmierci bo 3 marca w Karczmie Solnej przypomnimy sylwetkę tego wspaniałego muzyka bluesowego. 
Mirosław Nalepa wraz zespołem "NALEPA BAND" wprowadzi nas w epokę prawdziwego Rocka i Bluesa. Muzycy wspomną legendarne utwory Breakoutu i Tadeusza Nalepy. Dobry blues w starym klimacie. 
 
Bilety wstępu w cenie 30 zł do nabycia od 20 lutego w Karczmie Solnej.
Po koncercie zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie z DJ Arturo

Urząd Statystyczny w Szczecinie zaprezentował opracowanie w którym została opisana działalność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Statystyka obejmuje przedsiębiorstwa posiadające 1 stycznia 2016 roku kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych, niezależnie od jego wielkości, struktury i udziału w kapitale podstawowym oraz kraju pochodzenia.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli rozpoczęło swą działalność 31 grudnia 2003 roku. Zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 15 września 2003 roku i jest samodzielną jednostką budżetową, działającą na podstawie statutu. Do głównych celów Biura w Brukseli zalicza się podejmowanie działań na rzecz integracji Województwa Zachodniopomorskiego ze strukturami Unii Europejskiej oraz reprezentowanie interesów regionu w instytucjach Unii Europejskiej i wobec innych grup interesów działających w Brukseli.  A więc podejmowanie działań na rzecz regionu poprzez działalność w trzech głównych kierunkach, tj. informacja, lobbing oraz promocja regionu. Zadaniem Biura jest również informowanie o bieżących wydarzeniach mających miejsce w Brukseli a także o decyzjach instytucji europejskich, współpraca z placówkami dyplomatycznymi RP oraz z przedstawicielstwami innych województw. W Brukseli swoje przedstawicielstwa posiadają nie tylko wszystkie polskie województwa ale i zdecydowana większość regionów i landów państw Unii Europejskiej. Zachodniopomorskie biuro dysponuje 2 etatami w Brukseli oraz 1,5  etatu w Szczecinie. Koszt jego funkcjonowania przekracza nieci 1 mln zł. To duże pieniądze. A więc czy warto takie pieniądze inwestować w rozwój naszego regionu. Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej na swoim ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Biura Regionalnego w Brukseli. Oznacza to, że Biuro nadal będzie funkcjonowało i wspierało województwo w Brukseli.

To jest nasz samorządowy reprezentant najbliżej centrum unijnych wydarzeń, nasz bo regionalny, wojewódzki a więc tym samym powiatowy i gminny.

Dzięki działaniom biura i zamieszczanym na jego stronie informacjom, możemy być blisko bezpośrednich europejskich wydarzeń, poznawać partnerów, system przydzielania dotacji czy zasady dofinansowania z unijnego budżetu. Warto więc bywać na „stronce” internetowej samorządowego przedstawiciela województwa zachodniopomorskiego w Brukseli.

 

 
 

Jerzy Kotlęga