Z uwagi na konieczność doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno - merytorycznej przez Instytucję Finansującą, Urząd Gminy prosi tych, którzy złożyli zapotrzebowanie na laptopa i stosowne oświadczenia, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia dodatkowych dokumentów:

1) udokumentowanie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Kołobrzeg (np. legitymacja szkolna) oraz

2) dokumenty poświadczające:

a) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka / babci, pradziadka / prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.) - przekazywane do wglądu oryginału dokumentu upoważnionemu pracownikowi Gminy;

b) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka / babci, pradziadka / prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum Państwowego w Koszalinie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne);

c) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym - od szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej.

Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowo dostępne są do pobrania trzy druki formularzy, które należy wypełnić i łącznie dokumentami wymienionymi w niniejszym piśmie dostarczyć do Urzędu Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a osobiście.

Załączniki

Komentarze  
+1 # Grażyna 2021-11-28 12:57
To jakieś jaja. Co jeszcze trzeba dostarczyć życiorys pradziadka z rysem walki o wolność i demokrację? Wystarczy odebrać stosowne oświadczenia, a później zająć się ich weryfikacją.
Te laptopy tym uczniom się po prostu NALEŻĄ, nie jest to żadna łaska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Ala 2021-12-01 12:42
No właśnie się nie należą. Nie dostarczysz dokumentów to odpadasz. To konkurs, a nie 500+. Masz uwagi to je złóż do instytucji finansujacej, czyli CPPC.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # holpol 2021-11-29 01:30
urzędnicy i formularze. pfffffffffff pfffffffff
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Ala 2021-12-01 12:45
Uważam, że jak ktoś komuś daje na własność i za darmo komuter za kilka tysięcy złotych to choć minimalna aktywność ze strony obradowanego jest wymagana. Nie chcesz to nie składaj, kolejka na rezewowej długa.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook