Podczas wczorajszej Komisji Komunalnej poruszono na temat modernizacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku. W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Jej koszt to ponad 40 milionów złotych. Zieleni udało się pozyskać 13 milionów dofinansowania. Facebook