Szpitale i ratownictwo medyczne, ale też szkoły, przedszkola, strażacy z OSP oraz przedsiębiorcy, m.in. z branży turystycznej, zostaną objęci pomocą Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Wartość zaplanowanego wsparcia, ze środków Unii Europejskiej, przekracza kwotę ponad 127 mln zł.

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0 zawiera zestaw wsparcia dla: jednostek ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego, służb ratowniczych, w tym OSP, szkół i samorządów, przedsiębiorców oraz program profilaktyczno-diagnostyczny dla mieszkańców regionu.

- Przewidując drugą falę pandemii, już od czerwca przygotowaliśmy założenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Na chwilę obecną łączna kwota wsparcia w tym pakiecie to ponad 127 mln zł. Chcemy te środki przeznaczyć przede wszystkim dla instytucji, ale i zachodniopomorskich firm – mówił podczas XX sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego marszałek Olgierd Geblewicz.

Pomoc dla pierwszej linii walki z COVID-19

Z zestawu wsparcia dla zachodniopomorskiej służby zdrowia skorzystają szpitale wojewódzkie, powiatowe, resortowe i kliniczne zaangażowanych w walkę z COVID-19 oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Łącznie na ten cel z pakietu zostanie przeznaczona kwota 31,5 mln zł.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od stopnia zaangażowania w walkę z COVID-19 zgodnie z Wykazem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego. To środki w przedziale od 440 tys. do 660 tys. zł na jednostkę. Dzięki nim placówki będą mogły być doposażone w: aparaty RTG, USG, EKG, respiratory, sprzęt diagnostyczny, namioty medyczne, łóżka szpitalne czy środki ochrony osobistej.

Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi na walkę z COVID-19 kwota 5 mln zł. Dzięki temu stacja – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem - będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji, krzesła transportowe.

Pierwszy w Polsce taki program badania odporności w populacji

W ostatniej fazie uruchamiania znajduje się także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Dzięki niemu 50 tys. osób w regionie poddanych zostanie badaniom na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. Z pakietu bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa w wieku produkcyjnym - kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia.

Program zakłada przeprowadzanie 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej - a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Wartość tego programu, który oprócz przeprowadzenia testów zakłada także zakup specjalistycznej aparatury i środków ochrony indywidualnej dla kadry, to ponad 15 mln zł.

W trosce o dzieci i nauczycieli

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze to kolejne podmioty objęte pomocą ZPA 2.0. Przydzielane granty (za pośrednictwem lokalnych samorządów) będą wykorzystywane na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Do 15 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 120 wniosków o taką formę wsparcia. Program zakłada także możliwość refundacji kosztów poniesionych od 1 lutego 2020 r.

Wysokość grantu uzależniona jest od liczby uczniów i nauczycieli w gminach i powiatach w relacji do ogólnej liczby uczniów i nauczycieli w województwie. Łącznie na ten cel przeznaczamy 25 mln zł.

Przyznane granty mieszczą się w przedziale od 12 tys. do 6 mln zł.

Dwa miliony złotych dla OSP

Pomoc otrzymają także strażacy z regionu, którzy zostaną doposażeni w kombinezony, rękawice i gogle ochronne, aparaty oddechowe, ozonatory, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze, opryskiwacze spalinowe. Sprzęt w pierwszej kolejności trafi do 104 jednostek OSP, które zostały wyznaczone do walki z COVID-19.

Ochotnicza Straż Pożarna była już wcześniej wspierana przez województwo, a obecnie widzimy konieczność kontynuacji tego wsparcia w obliczu zagrożenia koronawirusem. Aby skutecznie pomagać innym, strażacy ochotnicy muszą sami czuć się bezpiecznie – argumentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Za dystrybucję sprzętu odpowiadać będzie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu).

Finansową pomoc w wysokości 1,5 mln zł otrzyma także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. To dofinansowanie na zakup m.in. środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji.

Liczy się każde miejsce pracy

W trosce o ochronę miejsc pracy w sektorze MSP w grudniu 2020 r. powinien ruszyć nabór projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw sektora MSP z alokacją na 50 mln zł. To wsparcie skierowane będzie do zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych (30 mln zł) oraz w sektorze turystyki (20 mln zł), realizujących projekty inwestycyjne w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem otrzymania pomocy będzie zagwarantowanie utrzymania trwałości miejsc pracy.

Pomocna dłoń z Brukseli

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0 wdrażany jest dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Prezentowany pakiet dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, głównie z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze  
+2 # kkk 2020-10-25 10:46
Przy stratach wywołanych lockdownem i koronapaniką 127 mln zł to grosze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook