Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg ogłosił przetarg na najem części nieruchomości położnej w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na wykonywanie działalności o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym - tj. przewozów widokowych przy pomocy koła widokowego.

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej, stanowiąca część działki gruntu o nr 99/21 obręb 4 Kołobrzeg, tj. teren o powierzchni około 500 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia), z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze rozrywkowo –rekreacyjnym, tj. przewozów widokowych przy pomocy koła widokowego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 11:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Towarowa – koło widokowe” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Towarowa – koło widokowe ” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Towarowa – koło widokowe”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 11:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12:00), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn