W ubiegłym roku miasto zaproponowało kołobrzeżanom badania profilaktyczne i mieszkańcy z nich skorzystali. W tym roku programy będą kontynuowane.

 

 

Gmina Miasto Kołobrzeg w 2019 roku zrealizowała zadania w zakresie ochrony zdrowia:

1.           Realizację badań profilaktycznych:

- badania densytometryczne w ramach wczesnej profilaktyki osteoporozy dla osób od 50 r.ż. Przez cały tydzień w mobilnym centrum diagnostycznym przebadano 522 mieszkańców. U 68 osób badanie wykazało osteoporozę. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 8.000 zł. Realizatorem zadania było Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Badania przeprowadzono    w okresie 7-12 października 2019 r. W badania zaangażowane były 4 przychodnie: - Pomorskie Centrum Medyczne przy ul. Kolejowej 1, Niepubliczny ZOZ „VIO-ZAL” przy ul. Kupieckiej 5b, Zakład Profilaktyczno-Leczniczy i Prywatne Centrum Pediatryczne Alicja i Krzysztof Jędrzejec przy ul. Wschodniej 3, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SZOZ przy ul. Jedności Narodowej 86-88,

- badania poziomu PSA w ramach profilaktyki raka prostaty u mężczyzn w wieku od 50 lat. Na badania zarezerwowano kwotę 13.500 zł. Kwota faktycznie zapłacona za realizację zadania wyniosła: 9.369 zł. W ramach profilaktyki przebadano 347 mężczyzn. W 40 przypadkach konieczne było skierowanie do dalszej pogłębionej diagnostyki,

- badania USG lub mammografia piersi. W ramach badań profilaktycznych w przychodni InterMedical realizującej zadanie, w okresie od 1 sierpnia do 13 grudnia 2019 r. przebadano łącznie 498 kobiet. Kwota wydatkowana na ten cel to niemal 75.000 zł. Badania skierowane były do kobiet w wieku 20-49 lat, czyli te, które nie zostały objęte programem populacyjnym realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na 225 przeprowadzonych badań USG piersi wykryto 44 przypadki nieprawidłowe, do dalszej pogłębionej diagnostyki. Natomiast na 273 wykonane mammografie wykryto 23 przypadki nieprawidłowe do dalszej pogłębionej diagnostyki.

2. Szczepienia przeciwko grypie w Kołobrzegu:

- dla mieszkańców powyżej 75 roku życia - zaszczepiono 714 mieszkańców, na co przeznaczono kwotę niemal 50.000 zł. Szczepienia przeprowadził Regionalny Szpital w Kołobrzegu.

3. Wspieranie Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu:

- udzielono dotacji w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego mieszkańcom. Zakupiono uretrocystoskop – kompakt 25°, zestaw narzędzi laparoskopowych oraz dźwignię Albarrana.

4. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:

- udzielono dotacji dla 11 organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz działalności leczniczej na łączną kwotę 140.000,00 zł.

- udzielono dofinansowania dla Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia „Żyj Zdrowo” w kwocie 3.900 zł oraz Światowego Dnia Serca w kwocie 1.000 zł.

5. Podjęto działania związane z utworzeniem i wdrożeniem programów polityki zdrowotnej:

- został przygotowany oraz pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pierwszy w historii miasta program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”. Przyjęty do realizacji uchwałą nr XV/201/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r.,

- podjęto prace nad aktualizacją programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023”, który przed końcem roku został skierowany pod obrady Rady Miasta.

 

W 2020 roku planujemy:

1.    Badania:

- USG lub mammografię piersi dla kobiet w wieku 20 – 49 lat,

- densytometryczne w ramach wczesnej profilaktyki osteoporozy dla osób powyżej 50 lat,

- udział w UrologyWeek.

2.  Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 lat w oparciu o program polityki zdrowotnej, tworzony zgodnie z Rekomendacja nr 1/2019 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W poniedziałek 6 lipca program trafia pod obrady Rady Miasta.

3.  Dotacje dla:

- Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w kwocie 87 000 zł.

- organizacji pozarządowych - otrzymają ponad 140 000 zł na realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

4.  Rozstrzygnięto konkurs ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023”. Wyłoniono 4 ośrodki. Są już pierwsze zainteresowane dofinansowaniem pary z Kołobrzegu.

5.  Ogłoszono konkurs ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023” - edycja 2020. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 24 lipca, z zabiegów będzie można korzystać od września.

6.  Ogłoszono konkurs ofert na wyłonienie realizatora zadania „Zdrowszy Kołobrzeg – wczesne wykrywanie nowotworów piersi” – edycja 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 lipca, z badań będzie można korzystać od sierpnia.

7.  Podjęto decyzję o powstaniu kolejnych dwóch programów polityki zdrowotnej:

a)    Zapobieganie złamaniom osteoporotycznym dla mieszkańców Kołobrzegu,

b)    Zapobieganie powstawaniu nadwagi i otyłości dla dzieci w wieku 9-10 lat, mieszkańców Kołobrzegu.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn