Na listopadowym spotkaniu w sprawie masztu, który ma powstać na terenie PKP, stawili się mieszkańcy, prezydent, wicestarosta oraz radni. Teraz do akcji włącza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc.

Przypomnijmy, w Miejskim Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się decyzja o ustaleniu lokalizacji pod budowę masztu radiolokacyjnego, który mógłby stanąć na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych, pomiędzy ulicą Myśliwską i Kupiecką, w okolicach rampy kolejowej i Szkoły Podstawowej nr 7. Zgodnie z wnioskiem maszt ma służyć pracownikom kolei do komunikowania się między składami pociągów, a decyzja opiewa tylko na inwestycję budowy bezprzewodowego systemu łączności cyfrowej. Spotkanie w tej sprawie zorganizowali sami mieszkańcy, którzy nie zgadzają się ,aby maszt stanął w tym miejscu.

Protestujący kołobrzeżanie boją się przede wszystkim o swoje zdrowie. Wskazywali również, że przez postawienie masztu Kołobrzeg może stracić status uzdrowiska. Zwrócili także uwagę na brak konsultacji społecznych w tej sprawie.

Teraz pismo do wojewody w tej sprawie wystosował poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc:

Szanowny Panie Wojewodo!

Niniejszym przedstawiam zdecydowany protest mieszkańców ul. Fredry, Myśliwskiej, Kupieckiej, Złotej i Krótkiej w Kołobrzegu z 499 podpisami (z imienia i nazwiska - okazanymi w moim Biurze Poselskim w Kołobrzegu) wobec wydanej Przez Pana Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 55/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 27 października 2021 r., ustalającej na rzecz PKP PLK S.A. budowy obiektu radiokomunikacyjnego 11153 - SL402 - Kołobrzeg - 007 - A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK S.A. w ramach NPW ERTMS - na terenie działki nr 1/2 obręb 13 miasta Kołobrzeg, stanowiącym teren zamknięty PKP S.A.

W moim Biurze Poselskim, grupa mieszkańców reprezentujących Osiedle w/w ulic w Kołobrzegu przedstawiła w obszernej rozmowie (popartej blisko 500 podpisami mieszkańców) argumentację swojego zdeklarowanego protestu, które - w ich opinii - powinny być uwzględnione w kwestii ich odwołania (także - odwołania samorządu Miasta Kołobrzeg) wobec decyzji Pana Wojewody z dn. 27 października 2021r.

Szanowny Panie Wojewodo!

Pokrótce, przedstawię argumentację mieszkańców wspólnoty lokalnej, zamieszkałej w bezpośredniej odległości od zamierzonej budowy obiektu radiokomunikacyjnego:

1/ Kołobrzeg, jako największe Uzdrowisko w Polsce jest podzielone na trzy strefy uzdrowiskowe: A, B i C. W każdej z tych stref obowiązują ograniczenia działalności gospodarczej. Oczywiście, największe w strefach A i B. W żadnej z tych stref, nawet - strefie „C” często zwanej „strefą przemysłową” nie wolno prowadzić tzw. „działalności uciążliwej”. Lokalizacja owego obiektu radiokomunikacyjnego nie dotyczy strefy „C”, a więc może naruszać zasady ochrony strefy uzdrowiskowej, co w opinii mieszkańców mogłoby spowodować utratę walorów turystycznych i krajobrazowych gminy uzdrowiskowej.

2/ Nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne, co automatycznie zrodziło podejrzenia w aspekcie lokowania przedsięwzięcia nieprzyjaznego nie tylko dla środowiska, ale nade wszystko negatywnie oddziaływującego na zdrowie okolicznych mieszkańców. W opinii mieszkańców, podstawowym dokumentem środowiskowym jest kwalifikacja przedsięwzięcia (dotyczy tylko anten sektorowych, z pominięciem anten mikrofalowych) na przyrodę i krajobraz, chociażby, w postaci analizy środowiskowej (swojego rodzaju uproszczonego raportu o oddziaływaniu na środowisko). Warto wspomnieć również o innych parametrach, np. równoważnej mocy promieniowana izotropowo EIRP, kierunku wiązki głównej promieniowania anteny, odległości miejsc dostępnych dla ludności.

3/ Instalowanie antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych oraz urządzeń zasilających powyżej 3 m wysokości wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiaru realizacji takich robót w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.a Prawa Budowlanego, a także dla instalacji radiokomunikacyjnej, która może oddziaływać na Naturę 2000.

4/ W oparciu o § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych - zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.

5/ Budowa owego obiektu radiokomunikacyjnego jest na terenie przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym, zatem wymaga uzgodnienia z prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

6/ W opinii mieszkańców, w newralgicznych lokalizacjach (np. strefa uzdrowiskowa A i B największego uzdrowiska w Polsce - w Kołobrzegu) powinny być projektowane wykonanie kanalizacji kablowej dla infrastruktury przeznaczonej dla kabli światłowodowych (oczywiście, przy współistnieniu sieci telekomunikacyjnej).

7/ Mieszkańcy są przekonani, że budowany obiekt radiokomunikacyjny o wysokości 53 m na potrzeby łączności bezprzewodowej dla prowadzenia ruchu kolejowego będzie jest tylko swoistym pretekstem, albowiem wkrótce zostanie wykorzystany przez operatorów sieci komórkowych do montażu stacji bazowych telefonii komórkowej.

8/ Wreszcie, wybitne negatywne nastawienie mieszkańców dla tego rodzaju przedsięwzięcia z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, Przedszkola Miejskiego oraz bliskiego sąsiedztwa wieżowców wielorodzinnych.

Szanowny Panie Wojewodo!

Zatem, z uwagi na wyżej przestawione argumenty grupy mieszkańców, popartych 499 podpisami - wydaje się - zasadnym jest i celowym ponowne pochylenie się na kwestią wydania zgody na tego rodzaju przedsięwzięcie.

Z wyrazami szacunku

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP

Komentarze  
+13 # ciekawy 2022-01-07 09:34
Panie pośle, zblizaja się wybory,to prosimy jeszcze o załatwienie likwidacji łachy,interwncji w Ministerstwiie Kultury w sprawie nowej siedziby szkoły muzycznej.A może ma pan inne pomysły, dla dobrz mieszkanców?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+10 # dla dzieci dobra 2022-01-07 10:16
Ten maszt może przydać się do innych celów.......
Pan Poseł Grzegorz Braun miał w tej materii konstruktywna propozycje.....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+13 # Mieczysława 2022-01-07 12:30
Kołobrzeg jako największe Uzdrowisko w Polsce a handelek trwa na ul.Reymonta. Strefa A....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+9 # Col 2022-01-07 23:48
Hoc - poseł z Kolobrzegu, Hoc - Komendant Policji w Kolobrzegu, Hoc - kierownik biura kadr w UM Kołobrzeg. Kiedys nazywano takie zjawisko jednoznacznie.
Az strach otwierać lodówkę bo tam moze byc …
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # kael 2022-01-08 10:43
Teraz będzie ciekawie. Bo jak wojewoda załatwi sprawę po myśli tych co do niego piszą, to będzie zasługa tego tu czy prezydentki? , a jeżeli nie spełni prośby to kto poczuje się mało ważny?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # Olo 2022-01-09 19:38
Wyyyyy. Wyyyyy Wyyyyyyyyy jak gościa widzę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn