W dniu 28 lutego o godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 5, 6, 8, 9) prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 14.02.2022 r., godz. 12:00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub na stronie Miasta – www.kolobrzeg.pl w zakładce Edukacja.

WAŻNE!

1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 14 marca 2022 r., do godz. 14.00.

2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!

4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

5. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 28.03.2022 r. godz. 12.00 do 01.04.2022 r. godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia zmienia się status kandydata z "zakwalifikowanego” na „przyjętego".

Załączniki

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook