Urząd Miasta Kołobrzeg przypomina o obowiązkowej, corocznej deratyzacji. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (zamieszkałymi i niezamieszkałymi) na terenie miasta Kołobrzeg.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne, węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny oraz inne miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Kołobrzeg, dotyczy to:

a) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt osób,

c) nieruchomości zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi do

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

Deratyzacja polegać powinna na wyłożeniu preparatów/trutek ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się. Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. Miejsca wyłożenia preparatów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki. Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierzątd omowych a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia. Gryzonie i inne padłe zwierzęta w czasie deratyzacji lub znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację. Konieczne jest również usunięcie resztek preparatów po zakończonym okresie deratyzacji.

Obowiązkowa deratyzacja w Gminie Miasto Kołobrzeg odbywa się dwa razy do roku tj.:

1) w okresie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w okresie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października

W okresie wiosennym deratyzacja odbywać się będzie na Terenach:

1. Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X – wysepki oraz skarpy wokół stawu,

2. Skwer im. kard. Stanisława Mieszkowskiego,

3. Park im. Stefana Żeromskiego,

4. Pas techniczny przy ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry,

5. Bulwar Jana Szymańskiego,

6. Park im. 3 Dywizji Piechoty,

7. Park. im. Antoniego Szarmacha,

8. Teren zielony w granicach ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Łopuskiego.

 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn