W okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Poniżej przedstawiamy obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym wskazane jest kto musi stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz kiedy to zrobić.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47), podaje się do publicznej wiadomości, że:

1. W okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia: Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT BIAŁOGARDZKI - miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 04 października – 15 października 2021 roku

POWIAT CHOSZCZEŃSKI - gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz. Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17 25 października – 19 listopada 2021 roku

POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec. Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 25 23 września – 04 listopada 2021 roku

POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2 06 września – 28 września 2021 roku

POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. Hala widowiskowo-sportowa GRYF ARENA w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 35 07 września – 29 września 2021 roku

POWIAT GRYFIŃSKI - gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa. Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 09 sierpnia – 16 września 2021 roku

POWIAT KAMIEŃSKI - gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b. 27 września – 08 października 2021 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI - miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b. 11 października – 15 listopada 2021 roku

POWIAT KOSZALIŃSKI - gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A 16 września – 07 października 2021 roku

POWIAT ŁOBESKI - gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, ul. Niepodległości 66/2 20 września – 08 października 2021 roku

POWIAT MYŚLIBORSKI - gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15 13 września – 15 października 2021 roku

POWIAT POLICKI - gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 16 sierpnia – 24 września 2021 roku

POWIAT PYRZYCKI - gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4 04 października – 15 października 2021 roku

POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 18 października – 10 listopada 2021 roku

POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 09 sierpnia – 10 września 2021 roku

POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek. Zakład Obsługi Nieruchomości w Szczecinku, ul. Artyleryjska 9 23 sierpnia – 21 września 2021 roku

POWIAT ŚWIDWIŃSKI - miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin. Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie, ul. Drawska 32 20 września – października 2021 roku

POWIAT WAŁECKI - miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz. Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu, ul. Mazowiecka 2 25 października – 19 listopada 2021 roku

Miasto KOSZALIN Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A 11 października –19 listopada 2021 roku

Miasto SZCZECIN Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 16 sierpnia – 09 listopada 2021 roku

Miasto ŚWINOUJŚCIE Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 06 września – 22 września 2021 roku

4. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

9. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, bądź nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Zbigniew Bogucki

Komentarze  
0 # Patriota 2021-08-01 14:12
Pięknie wyglądają ci nasi polscy żołnierze - Mam nadzieję , że podobnie jak obecny Polski Rząd ze wszystkich sił będą bronili niepodległości naszej Ojczyzny - Polski .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn