Ponad 327 mln zł przeznaczył w tym roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe i rowerowe w regionie. Największe projekty były realizowane dzięki dofinansowaniu funduszami UE.

Zakończono m.in. budowę obwodnicy Trzebiatowa, przebudowano też drogę wojewódzką nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Dolina Pięciu Jezior i odcinek Recław-Stepnica w ciągu DW111. W tegorocznym planie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie znalazło się 10 dużych inwestycji drogowych i sześć przedsięwzięć dotyczących rozbudowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.

- To był kolejny ambitny rok modernizowania infrastruktury transportowej na Pomorzu Zachodnim. Zakończyliśmy kilka dużych projektów. Powstały dziesiątki kilometrów nowoczesnych, bezpiecznych dróg - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Większość projektów była i jest realizowana dzięki funduszom unijnym - podkreśla marszałek.

Głównym źródłem finansowania był Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-20. Niektóre przedsięwzięcia drogowe uwzględniają już nowy program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27. W puli zadań realizowanych w tym roku przez ZZDW były też projekty, które otrzymały wsparcie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Obwodnica Trzebiatowa i alternatywna trasa nad morze

W 2022 roku zakończyły się trzy duże inwestycje bardzo oczekiwane przez kierowców: przebudowa DW163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Dolina Pięciu Jezior; przebudowa DW111 od Stepnicy do Recławia i budowa ostatniego odcinka obwodnicy Trzebiatowa.

- Dokończenie drogowego obejścia Trzebiatowa było możliwe dzięki wypracowaniu kompromisu, który uwzględnia oczekiwania mieszkańców i kwestie związane z ochroną przyrody - przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj. - Trzebiatów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Łączą się tam trzy drogi wojewódzkie. W sezonie letnim miasto było zakorkowane. Przez centrum przebijały się samochody jadące do Mrzeżyna, a także zjeżdżające w Trzebiatowie na DW102.

Nowy odcinek obwodnicy Trzebiatowa powstał na podmokłym terenie w sąsiedztwie rzeki Regi. Na południu włączono go do istniejącego ronda, natomiast na północy miasta powstało rondo w ciągu DW102. Dzięki temu obwodnica łączy dziś wszystkie trzy drogi wojewódzkie przechodzące przez miasto – 102, 103 i 109. Nowy odcinek ma 1,7 km długości. Wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Dwa wykonane do tej pory odcinki obwodnicy Trzebiatowa realizowano w ramach RPO (na lata 2007-13). Kosztowały łącznie blisko 31 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 21 milionów.

Zakończony właśnie ostatni odcinek obwodnicy kosztował prawie 25,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 21 mln zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2,4 mln zł.

Wygodniej i bezpieczniej będziemy podróżować po Wybrzeżu nie tylko dzięki inwestycjom prowadzonym od lat na DW 102, która biegnie przez nadmorskie gminy i powiaty. Bardzo ważnym przedsięwzięciem, które zakończyło się w tym roku, była przebudowa 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111. To trasa biegnąca wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, alternatywa dla drogi krajowej S3. Do 2014 r. była drogą powiatową i nie spełniała standardów drogi wojewódzkiej. Teraz została poszerzona do normatywnych 7 metrów, wzmocniono jej konstrukcję oraz zastosowano szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. W miejscowościach: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Modernizacja DW111 (za ponad 100 mln zł, w tym 97,1 mln z funduszy unijnych) usprawni obsługę ruchu turystycznego i umożliwi rozwój miejscowości wypoczynkowych znajdujących się nad Zalewem.

Przez krainę jezior

Kolejną ważną m.in. dla rozwoju turystyki inwestycją, była przebudowa odcinka DW163 biegnącego z Połczyna-Zdroju na południe, w kierunku Doliny Pięciu Jezior. To ponad 8 kilometrów. Droga została poszerzona do 7 m, powstały nowe zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, przepusty, oświetlenie. W projekcie wprowadzono też korektę łuków, co poprawiło płynność ruchu i widoczność.

Roboty budowlane na DW163 kosztowały ponad 36,2 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie tu blisko 32,5 mln zł. Swój wkład w inwestycję ma również budżet państwa, który wyasygnował na nią ponad 3,8 mln zł.

Zakończone zadanie to pierwszy etap gruntownej modernizacji DW163 między Połczynem, a Czaplinkiem. Przetarg na przebudowę kolejnego odcinka ma zostać ogłoszony na początku 2023 r. Ta droga wojewódzka biegnie z Kołobrzegu przez wschodnią część regionu, a kończy się w Wałczu, na węźle z S10. Jest popularną trasą przez pojezierza, a w wakacje także alternatywną trasą na środkowe Wybrzeże.

Dwie duże inwestycje rozpoczęły się jesienią na DW152, czyli trasie biegnącej z okolic Połczyna-Zdroju na zachód. Dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 przebudowany zostanie odcinek Świdwin - Połczyn-Zdrój (16,6 km). Natomiast 16,3-kilometrowy odcinek Starogard – Świdwin współfinansowany będzie z rządowego programu Polski Ład.

Do zachodniej i wschodniej granicy województwa

Drugą inwestycją, która weszła do programu Polski Ład, jest przebudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 125 przez trzy miejscowości – Bielin, Golice i Moryń w powiecie gryfińskim. Jest to droga łącząca przygraniczną wieś Bielinek z Cedynią i Moryniem oraz dalej z drogą krajową nr 31. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 42,7 mln zł. Wszystkie miejscowości wymagają budowy kanalizacji deszczowej oraz bezpiecznych ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Wszędzie zastosowane zostaną rozwiązania prowadzące do spowolnienia ruchu.

Przypomnijmy, że DW125 jest już przebudowywana (1,2 km) w czwartej miejscowości na tej trasie – Klępiczu. Dzięki środkom z RPO WZ inwestycja ruszyła w czerwcu i ma zakończyć się w drugim kwartale 2023 r. DW125 będzie równa jak stół, oświetlona, bezpieczniejsza. W centrum miejscowości zaplanowano parkingi i plac rekreacyjny.

Ostatnią z inwestycji drogowych, które realizowane są dzięki unijnym programom, jest przebudowa DW203 na prawie 22-kilometrowym odcinku Darłowo – granica z województwem pomorskim. Wartość robót to ponad 116 mln zł brutto! Przekazanie placu budowy odbyło się na początku listopada br. Inwestycja ma trwać dwa lata i obejmuje m.in.: poszerzenie drogi do normatywnych 7 m, budowę poboczy, odwodnienia, kanalizacji deszczowej w miejscowościach, oświetlenia, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Bezpieczeństwo wzmocnią też dodatkowe elementy, takie jak wyspy spowalniające ruch czy azyle dla pieszych oraz doświetlenie przejść.

DW203 jest najkrótszą trasą łączącą Koszalin z Darłowem. Dalej wiedzie do Ustki. Przypominamy, że wcześniej modernizowano krótsze odcinki tej drogi: Koszalin – Iwięcino 10 km, Iwięcino- Dąbki 11,4 km, Dąbki – Darłowo 8 km, przebudowana w 2018 r. ul. Tynieckiego w Darłowie - 1,8 km.

Coraz więcej dróg rowerowych

W tym roku trwały również intensywne prace budowlane na kolejnych odcinkach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Na początku grudnia ZZDW zakończył między innymi etap V budowy Velo Baltica. Nowe odcinki o łącznej długość ponad 3,3 km powstały między Wisełką i Kołczewem. Koszt robót wyniósł blisko 8,8 mln zł brutto. Dwa wcześniejsze etapy - VI i VII, które zakończyły się latem, obejmowały odcinki od Kołczewa do Międzywodzia. Wszystkie odcinki zostały w znaczący sposób dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W etapie V – środki z EFRR wyniosły ponad 6,38 mln zł, w etapie VI – ponad 5,2 mln zł, a w VII etapie - ponad 3.5 mln zł. Łącznie unijne dofinansowanie budowy tras rowerowych między Wisełką i Międzywodziem wyniósł blisko 15,17 mln zł. Swój wkład finansowy mieli tu również partnerzy projektu czyli w tym wypadku Gminy: Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje.

W przyszłym roku, w lipcu na Trasie Velo Baltica oddany zostanie brakujący odcinek przy DW102 między Dziwnowem i Łukęcinem. Plac budowy został przekazany wykonawcy pod koniec października br. Zadanie podzielone zostało na etapy: oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku od Dziwnowa do Dziwnówka (ok. 5,42 km), budowa drogi rowerowej od Dziwnówka do Radawki (ok. 2 km) oraz budowa drogi rowerowej od Radawki do Łukęcina (ok. 2,63 km).

W roku 2023 zakończona zostanie również budowa Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku Rakowo-Borne-Sulinowo. To 9,5 km szlaku na południe od jeziora Pile. W dużej części wiedzie on po starym nieczynnym nasypie kolejowym. Zadanie objęło też remont dawnego mostu kolejowego nad rzeką Piławą. Inne odcinki tej trasy o łącznej długości 6,33 km: Głazów - Sulimierz i Nawrocko-Myślibórz gotowe będą w sierpniu przyszłego roku.

Trzecią rozbudowywaną trasą rowerową jest Stary Kolejowy Szlak, który docelowo ma biec dwoma odnogami z Mielna i Kołobrzegu w kierunku Białogardzie i dalej na południe, do Wałcza. W czerwcu 2023 r. powinna zakończyć się budowa odcinków w gminach: Białogard, Będzino, Świeszyno i Mielno. Powstają tu dwa odcinki inwestycyjne: Karlino – DK6 i Żeleźno - Wronie Gniazdo. Dodatkowo zostaną oznakowane odcinki: Mielno – Mścice, Mścice – Koszalin, Konikowo – Niedalino, Strzekęcino – Wronie Gniazdo i Pomianowo – Klępino o łącznej długości ok 30 km. W przyszłym roku będą realizowane kolejne odcinki tej trasy: Złocieniec -Wałcz oraz Redlino-Białogard i Bezpraw-Karlino.

Na trasie Blue Velo nowe odcinki powstały w gminach: Stepnica, Goleniów, Kołbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój i Dębno. Dwa z nich znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty (w pasie drogowym DW111), jeden zbudowano wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km), a dwa w Lubczynie (0,18 km). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km. Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.

Komentarze  
+2 # Ryby pływają na niby 2022-12-31 05:30
Jakimi funduszami UE? UE to my Polska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn