Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

W naborze może uczestniczyć każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Planowana kwota w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 2 500 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku znajdują sie na oficjalnej stronie. Nabór wniosków trwa do dnia 31 stycznia 2023 r.

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do godziny 15:30 dnia 31 stycznia 2023 r.; przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin lub przez ePUAP korzystając z formularza.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 30 lub adresem: akalkowska@wzp.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn