Inwestycje w Gminie Kołobrzeg, ochrona środowiska, realizacja Strategii Rozwoju, pozyskiwanie środków europejskich i krajowych, promocja, kultura, sport i sprawy komunalne - to tylko niektóre z zadań, które od 1 marca br. będą spoczywały na nowym zastępcy Wójta Gminy Kołobrzeg Grzegorzu Czachorowskim, dotychczasowym dyrektorze Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.