Już po raz siódmy w Kołobrzegu w czasie ferii organizowane są kursy edukacyjne dla skrzypków, wiolonczelistów i śpiewaków pod nazwą "Muzyczna Zima w Kołobrzegu". Zajęcia prowadzone są przez wybitne osobowości świata muzyki, a uczestnicy prezentują swoje wykonania na codziennych koncertach w sali Ratusza Miejskiego.

W miniony weekend zagościł w Kołobrzegu uznany badacz dzieł obronnych i fortyfikacji.  Prof. UAM dr. Hab. Grzegorz Podruczny z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Polonicum przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Viadrina przeprowadził wraz z Muzeum Kołobrzeskim „Patria Colbergiensis” prace poszukiwawcze.

Telefon jako narzędzie do zdobywania wiedzy, montaż filmów, quizy, roboty, rozmaite zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – tak teraz wygląda nauka w szkole. W ramach konkursu "Jestem Smart" w Szkole Podstawowej Nr 1, odbył się dzień z technologią.