31 naukowców związanych z Uniwersytetem Szczecińskim, zajęło stanowisko w sprawie zmian nazw ulic w Kołobrzegu. Warto podkreślić, że jest to stanowisko zgodne z władzami miasta i mieszkańcami.

Szanowny Pan

Wojewoda Zachodniopomorski

Dr Krzysztof Kozłowski

Stanowisko w sprawie zmian nazw ulic w Kołobrzegu

Szanowny Panie Wojewodo!

Ze zdziwieniem przyjmujemy stanowisko Pana Wojewody w sprawie zmiany nazw

kołobrzeskich ulic, placów i parków: 18 Marca i 4 Dywizji Wojska Polskiego. Obydwie

nazwy mają olbrzymie znaczenie dla Kołobrzegu i jego polskiej społeczności. W dniu 18

Marca 1945 r. zakończyła się bitwa o to miasto. Zwycięstwo nad wojskami hitlerowskich

Niemiec kosztowało śmierć ponad tysiąca polskich żołnierzy, w tym walczących w składzie 4

Dywizji Piechoty, spoczywających na cmentarzu w Kołobrzegu-Zieleniewie. Data ta oraz jej

upamiętnienie, które przyniosło także odnowienie zaślubin Polski z morzem (dokonanych

przez gen. Józefa Hallera w 1920 r.) jest istotnym elementem tożsamości lokalnej

społeczeństwa Kołobrzegu, jedną z najważniejszych dat w polskiej historii Pomorza

Zachodniego, jak i całej Polski. Żołnierze 4 Dywizji Piechoty bohatersko walczyli nie tylko w

Kołobrzegu, gdzie jako pierwsi wyszli na morski brzeg, ale też wcześniej na warszawskiej

Pradze, na Wale Pomorskim, i później w operacji berlińskiej, gdzie doszli aż do Łaby. Tej

daniny krwi oddanej w ramach działań wojennych aliantów przeciw III Rzeszy nie wolno

nam obecnie deprecjonować ani zapomnieć, gdyż żołnierze ci nie mieli możliwości wyboru

armii, w której chcieli walczyć, a ta idąca od Wschodu była dla wielu z nich jedyną

możliwością wydostania się z „nieludzkiej ziemi”.

Niezrozumiałe więc wydaje się nam uznanie przez Instytut Pamięci Narodowej tych

nazw za „propagujące komunizm”. Nasze zaniepokojenie wobec stanowiska IPN budzi

również fakt, że 10 października b.r. w publicznej debacie dotyczącej dekomunizacji ulic

(Szczecin, Książnica Pomorska) pracownik IPN pan mgr Paweł Knap publicznie

zadeklarował, że nazwa 18 Marca w przypadku Kołobrzegu jest „poprawna”, ponieważ

dotyczy wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza, w związku z tym nie zostanie zmieniona. Nie

rozumiemy, co takiego wydarzyło się w ciągu miesiąca, że IPN zmienił zdanie i uznał, że

nazwa ta budzi wątpliwości?

Działania takie uderzają nie tylko w rzetelność przekazywania historii społeczeństwu,

ale również w prawo społeczności lokalnych do kreowania i pielęgnowania własnej pamięci o

ludziach i wydarzeniach dla niej ważnych. W przypadku Kołobrzegu dotyczy to

fundamentalnych kwestii związanych z polskością Pomorza Zachodniego. Wyrażamy

nadzieję, że Pan Wojewoda przy podejmowaniu decyzji dotyczącej nazw w Kołobrzegu,

weźmie pod uwagę wolę jego mieszkańców oraz nasze stanowisko.

Prof. dr hab. Tadeusz Białecki emeryt. prac. Instytutu Historii i Stosunków

Międzynarodowych US

Prof. dr hab. Radosław Gaziński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski Instytut Politologii i Europeistyki US

Prof. dr hab. Marian Rębkowski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Prof. dr hab. Edward Rymar emeryt. prac. Instytutu Historii i Stosunków

Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Renata Gałaj-Dempniak Instytut Historii i Stosunków

Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Jörg Hackmann Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Jörg Uwe Kleemann Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Adam Makowski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Tomasz Sikorski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Radosław Skrycki Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Anna Szczepańska-Dudziak Instytut Historii i Stosunków

Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Ryszard Tomczyk Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. prof. US Henryk Walczak Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. Agnieszka Gut Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr hab. Marcin Majewski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Marta Chmiel-Chrzanowska Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Marta Cichocka Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Małgorzata Cieśluk Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Piotr Chrobak Instytut Politologii i Europeistyki US

Dr Przemysław Krajewski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Eryk Krasucki Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Paweł Migdalski Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Agnieszka Matuszewska Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Renata Nowaczewska Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Barbara Patlewicz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Radosław Ptaszyński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Rafał Simiński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Krysitan Szudarek Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Dr Tomasz Ślepowroński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn