Znamy pierwsze wyniki pomiaru jakości powietrza w Kołobrzegu. Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, nasze miasto ma najniższy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w województwie.
 
 
 
 
Pierwsza stacja pomiarowa jakości powietrza w Kołobrzegu stanęła pod koniec grudnia 2017 roku przy skateparku na osiedlu Ogrody. Dotąd jakość powietrza była mierzona w tzw. strefach, nasze miasto znajdowało się w strefie Koszalina i Szczecinka.  
Od 1 stycznia instalacja mierzy zawartość pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Obsługuje ją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, który opublikował pierwsze wyniki, bardzo korzystne dla naszego miasta. W styczniu pomiary na obecność pyłu zawieszonego PM10 w Kołobrzegu należą do najniższych w województwie. W 24-godzinnych pomiarach na jego obecność w powietrzu, mierzoną w mikrogramach na metr sześcienny, wynik ani razu nie przekroczył 40 (norma wynosi 50) - najwyższe stężenie w Kołobrzegu zarejestrowano 11 stycznia i wynosiło ono 36,5  miligramów na metr sześcienny. Na innych stanowiskach pomiarowych w województwie ilość dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w tym okresie wynosiła od 1 do 5 dni. 
Za przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na stacjach pomiarowych w województwie odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja powierzchniowa, czyli emisja z indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Wciąż czekamy jeszcze na wyniki badań próbek na obecność benzo(a)pirenu, który jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu. Te wyniki będą znane na przełomie marca i kwietnia. 
 
 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn