Oświadczenie za oświadczenie. Do tekstu ATF odnosi się J.Wolski: - Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.


OŚWIADCZENIE
 
 
Z uwagą zapoznałem się z oświadczeniem firmy ATF, dotyczącym odbioru odpadów z Miasta Kołobrzeg. Na wstępie zaznaczę, że cieszę się iż ATF dokłada wszelkich starań, aby cały system zaczął funkcjonować bez zarzutu. To ważne, abyśmy wypracowali takie rozwiązania, z których mieszkańcy Kołobrzegu będą zadowoleni. Nie mniej jestem zmuszony odnieść się do kilku kwestii.
1. Harmonogram odbioru odpadów 
Brak akceptacji projektu harmonogramu przez Miasto wynika z tego, iż dokument ten zawiera wiele fundamentalnych błędów. Między innymi brak jest wskazania wszystkich frakcji dla poszczególnych punktów odbioru, brak w nim wszystkich ulic z terenu Miasta, błędnie przyjęta jest zasada minimalnej częstotliwości odbioru. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu zostały niezwłocznie przekazane firmie ATF. Do chwili obecnej firma ATF nie przekazała poprawionego harmonogramu, który mógłby zostać zaakceptowany i opublikowany.
2. Klucze/piloty
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, które posiadają szlaban lub bramy na piloty oraz zamykane wiaty śmietnikowe, zarządcy, administratorzy i poprzedni wykonawca usługi, udostępnili wszystkie posiadane klucze oraz piloty. Urząd poinformował także zarządców i administratorów o konieczności przekazywania kluczy oraz pilotów zapewniających bezkolizyjny odbiór. To właśnie z powodu braku dogodnego kontaktu z koordynatorem umowy ze strony firmy ATF, (co było wielokrotnie zgłaszane przez zarządców i administratorów nieruchomości) Miasto osobiście  Pprzekazywało wykonawcy dane kontaktowe z prośbą o kontakt, w celu przekazania kluczy.
3. Wykaz punktów gromadzenia odpadów
Nie jest prawdą, że wykaz zapotrzebowania na pojemniki przedstawiony przez Miasto na etapie postępowania przetargowego był nieaktualny. W mojej opinii był sporządzony rzetelnie i poprzedzony głęboką analizą. Należy podkreślić, że nie można było przewidzieć tak dużej liczby zmian sposobu gromadzenia odpadów po wprowadzeniu nowego systemu. Wykaz ten na pewno nie był przyczyną utrudnień w realizacji umowy z firmą ATF.
Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.
 
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych
Jerzy Wolski

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn