Podsumowanie projektu będzie miało charakter wernisażu prac powstałych podczas zajęć rękodzielniczych i fotograficznych. Zostanie także zaprezentowany kalendarz „Piękno w chorobie i mimo choroby”. Następnie zaprosimy widzów do sali widowiskowej na monodram „V” Moniki Wachowicz – aktorki Teatru A PART z Katowic (dla widzów dorosłych).