Absolutorium dla Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu, prezydenta , burmistrza oraz wójta – jest aktem prawnym, który dokonywany jest corocznie przez daną radę  na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego i jest jedną z postaci odpowiedzialności samorządowej.