Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 12,5 tys. tych organizacji.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku.

W 2023 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 3 tys. złotych i wynoszą:

8 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,

9 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,

10 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, jednakże nie dłużej niż do 30 września br. 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: tutaj

 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn