Dzisiaj podczas zdalnej XXXII sesji, Rada Powiatu w Kołobrzegu, większością głosów, przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych: 14 radnych było za, 1 przeciw oraz 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Co roku Zarząd Powiatu w Kołobrzegu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.

Zanim starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił dane liczbowe dotyczące projektu budżetu powiatu na 2022 rok, zwrócił uwagę na trudną sytuację, z jaką muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących,  jak i inwestycyjnych. Powiat również odczuwa skutki pandemii w postaci zmniejszonych dochodów własnych, generowanych przez jednostki oświatowe. "Planowanie budżetu na 2022 rok przebiegało w dużej niepewności. Rosnąca inflacja czy zapowiadane podwyżki, głównie kosztów związanych z mediami, będzie skutkowało wprowadzaniem zmian tego budżetu w ciągu roku." - mówi starosta Tomasz Tamborski.

Dochody planowane to kwota 119 891 236,44 zł, w tym dochody bieżące – 112 088 212,65 zł.

Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2022 będą stanowić:

subwencje – 46%,

udziały PIT, CIT – 18%,

dotacje Wojewody– 10%,

dochody pozostałe – 26%.

Dochody ogółem planowane na 2022 rok będą niższe w stosunku do planowanych na rok 2021 o 4,3%.

Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 7,4 mln zł, skierowane w całości  na inwestycje infrastruktury drogowej.

Łączne dochody tzw. „znaczone” – stanowią aż 64%, pozostałe 36% to dochody własne w tym 15% - wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki powiatu na 2022 rok zaplanowano na łączną kwotę 122 626 598,44 zł, w tym wydatki majątkowe 11 353 743,42 zł.

Wydatki roku 2022 są niższe od planowanych na 2021 o 3,7%.

Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia, zasada angażowania na inwestycje z dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek są ograniczone. W pierwszej kolejności muszą zostać zabezpieczone wynagrodzenia pracowników, które wynoszą 72 mln zł, ich, wskaźnik wynosi 59% ogółu wydatków.

Następne wydatki to inwestycje, na które są lub będą podpisane umowy o dofinansowanie. W roku 2022 zaplanowano m.in.  inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – wartość 5 600 000,- zł – planowane dofinansowanie 4 675 000,- zł.

Przebudowa ul. Lipowej w Gościnie – wartość 4 000 000,- zł – planowane dofinansowanie 2 700 000,- zł.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Geodezyjna Baza danych – wartość całkowita 455 083,42 zł, okres realizacji 2020-2022, na rok 2022, planowane dofinansowanie to 403 023,79 zł.

Kolejne inwestycje planowane do realizacji – z dochodów powiatu:

Termomodernizacja polegająca na dociepleniu, wymianie okien w SOSW Okruszek – wartość przyjęta 366 660,- zł.

Wykonanie termomodernizacji dachu w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika – I etap – wartość 682 000,- zł.

Podział wydatków:

wynagrodzenia i pochodne – 59 %,

dotacje dla jednostek – 10 %,

inwestycje – 9 %,

pozostałe wydatki bieżące – 22%.

Podział wydatków według zadań:

Oświata – 55 mln. zł  -  niższe od planu roku 2021 o 5 mln zł.

Sfera społeczna – 24 mln zł – na poziomie roku 2021.

Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 23,5 mln zł – wyższe od planu roku 2021 o 1,5 mln zł.

Drogownictwo – 14,2 mln zł – niższe od planu 2021 o 800 tys. zł.

Inspekcje, straże – 5,9 mln. zł – wyższe od planu roku 2021 o 200 tys. zł.

Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa jest znacznie obniżona i nie pokrywała nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wynagrodzenia, po podniesieniu najniższego wynagrodzenia do kwoty 3 010,- zł, łącznie z wydatkami pochodnymi stanowią kwotę 50 mln.

Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 64% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 2 735 362,- zł.

Przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 900 000,- zł, dla zbilansowania budżetu brak środków wynosi 5 635 362,- zł. Brakującą kwotę na realizację budżetu Powiat pokryje przychodami, w skład których wchodzą wolne środki.

Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w roku 2022 jest niższy o 1,2 mln zł.

Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2022 wynosi ponad 6 150 tys. zł, (w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ 340 tys. zł i 1 310 tys. zł z gmin). Można wymienić jeszcze wiele innych, np. utrzymanie Muzeum Oręża Polskiego (powiat nie otrzymuje żadnych zewnętrznych środków), czy wspieranie instytucji pożytku publicznego, które realizują zadania własne powiatu – na ten cel z dochodów powiatu przyjęto limit w kwocie  699 580,- zł.

 

 

Komentarze  
+6 # Tey 2021-12-17 12:11
119 mln budżet i 20k wynagrodzenie starosty? xDDDD
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # RysioO 2021-12-17 16:20
Skąd taki duży deficyt? Ach zapomniałem że podwyżki wynagrodzeń dla samorządowców były. Jak można szybko obliczyć bez podwyżek deficytu by nie było
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # Iza 2021-12-25 18:29
To nie podwyżki tylko haracz
Bo podwyżki są za pracę
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook