×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Podczas XXXIV sesji Rady Gminy Ustronie Morskie, radni udzielili wójtowi Jerzemu Kołakowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Głosowanie nad absolutorium poprzedzone było informacją dotyczącą przygotowań gminy do sezonu letniego oraz informacją o wynikach ekonomiczno–finansowych za 2016 r. spółki prawa handlowego Gminna Energia.


Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy, przedstawiła skarbnik – Katarzyna Kruszyńska. Planowane dochody budżetowe gminy wyniosły ogółem: 30.978.370,24 zł, co stanowi: 93,91 % planu, z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie: 27.045.531,18 zł, dochody majątkowe wykonano w kwocie: 3.932.839,06 zł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie: 28.162.985,38 zł, co stanowi 88,20 % planu, w tym: wydatki bieżące: 23.894.060,87 zł, wydatki majątkowe: 4.268.924,51 zł Wynik finansowy budżetu gminy był dodatni i zamknął się nadwyżką w kwocie: 2.815.384,86 zł. O 12,17 % zmniejszono dług publiczny, który w porównaniu do wykonanych dochodów stanowił ogółem 33,96 %. Pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. gminy Ustronie Morskie wraz z informacją o stanie mienia wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu głosowało 15 radnych, z czego 8 zagłosowało „za” udzieleniem absolutorium, 7 było „przeciw”.
Sesja wciąż trwa. W dalszej jej części radni, podejmować będą uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie 2017, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”, oddania w dzierżawę nieruchomości, zmian uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie, oraz w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy.
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook