Od 15.042024 r. do 30.05.2024 r. trwa nabór uzupełniający w programie "Mieszkania dla rozwoju". Pozostało jeszcze 17 mieszkań dwupokojowych i 5 mieszkań jednopokojowych.

Podstawowe Zasady Przeprowadzenia Naboru Wniosków  O Zawarcie Umowy Najmu Mieszkania na Podstawie Uchwały  Nr Xlii/612/21 Rady Miasta Kołobrzeg Z Dnia 27 Października 2021r.:

Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania jest:

1. Złożenie w terminie wniosku o zawarcie umowy najmu,

2. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

3.  Udokumentowany dochód w wysokości minimum 150% (2382,60zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 210 % (3335,72zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę - w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, udokumentowany dochód nie przekracza 270% (4932,10 zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę - w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 380 % (6941,48) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

2. Druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić i wysłać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej https://witkowice.kolobrzeg.eu/

3. Osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest dostarczyć w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia naboru wniosków:

• potwierdzenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Kołobrzegu ze wskazaniem Gminy Miasto Kołobrzeg, jako miejsca swojego zamieszkania;

  oświadczenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;

• zaświadczenie o wysokości dochodów za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, osiąganych przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania/ lub zaświadczenie z    Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;

• oświadczenie wnioskodawcy o liczbie, wieku i stopniu pokrewieństwa względem wnioskodawcy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania;

• orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania;

• w przypadku skorzystania z kryterium pierwszeństwa określonego w § 3 ust.1 pkt 6 Uchwały-kopie książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990r.;

• pełnomocnictwo dla gminy do występowania i uzyskiwania informacji o wnioskodawcy/osobie zgłoszonej do wspólnego zamieszkania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów i oświadczeń nie podlega rozpatrzeniu.

Druki niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu może złożyć tylko jeden wniosek o najem.

Prezydent Miasta powoła zarządzeniem zespół, który dokona weryfikacji formalnej złożonych wniosków. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta.

Weryfikacji formalnej podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Wnioski o zawarcie umowy najmu będą podlegać ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmująca imiona i nazwiska najemców, zwana "listą najemców". W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku. Lista zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu lista podlega publikacji w BIP.

Wnioskodawcy nie ujęci na "liście najemców" mają prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty publikacji listy.

Odwołania rozpatrywane są przez zespół opisany w ust. 9 i zatwierdzane przez Prezydenta Miasta w terminie miesiąca od złożenia odwołania.

      

 

Komentarze  
+7 # Bogdan 2024-04-15 19:01
Trzeci nabór i ciągle nie ma chętnych, mimo zmiany regulaminu :cry: A miało być 10 budynków i pewnie każdy myslał, że będzie po czterech chętnych na mieszkanie. :lol: Ten wynajem, to pułapka i wie o tym każda rozsądna osoba, zwłaszcza po przeczytaniu umowy. Jest drogo, a póżniej będzie jeszcze drożej i płacz. :cry: :cry: :cry: Biorą zdesperowani, że jakoś, to będzie. Gorzej, że w urzędzie chyba też myślą, że "jakoś, to będzie-póżniej będziemy się martwić". Pozdrawiam wszystkich hejterów "nie chcesz, to nie bierz", miłego dnia. :P
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Nasze Programy

Rozmowy z widokiem na powiata
Prezydencki kwadrans
Zdrowie w pigułce
kwadrans z historia
chronograf TKK
chronograf TKK
chronograf TKK
chronograf TKK