×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Poniżej publikujemy oświadczenie Tomasza Szymańskiego, dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Oświadczenie to odpowiedź na wtorkową konferencję członków Rady Społecznej szpitala, podczas której padły słowa, że dyrektor placówki ignoruje m.in. wyroki Sądu Adminstracyjnego.


Treść oświadczenia:

W odpowiedzi na zarzuty podniesione na konferencji prasowej w dniu 9.01.2018 r., dotyczącej utrudniania uzyskania odpowiedzi oraz niewykonania wyroków sądów, zorganizowanej przez członków Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – p. Henryka Carewicza i Sławoja Kigina w imieniu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przedstawiam poniższe oświadczenie, które przeczy przedstawionym tezom.
 
Oświadczenie
 
1. Pismem z dnia 8.12.2015 r. wpłynęła interpelacja Radnego Województwa Zachodniopomorskiego Pana Henryka Carewicza dotyczącą zatrudnienia w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pana Marka Hoka. Ówczesny dyrektor szpitala na podstawie opinii radców prawnych odmówił udostępnienia takich danych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych oraz przepis art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
2. W dniu 27.04.2016 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu o udzielenie odpowiedzi na temat zatrudnienia p. Marka Hoka w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. W odpowiedzi z dnia 9.05.2016 r. Pan Sławoj Kigina został poinformowany, że szpital odmawia udostępnienia żądanych danych w oparciu o ww. ustawy oraz uprzednią opinię radców prawnych. 
3. Pismem z dnia 16.05.2016 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W odpowiedzi, pismem z dnia 25 maja 2016 r., Dyrektor szpitala poinformował wnioskodawcę, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko.
4. Dnia 6.06.2016 r. Pan Sławoj Kigina wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
5. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 22.09.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie wskazał na bezczynność Dyrektora Szpitala, ale jednocześnie zobowiązał Dyrektora Szpitala do rozpoznania wniosku skarżącego Sławoja Kiginy z dnia 27.04.2016 r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 19 listopada 2016 r. Akta sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie wpłynęły do Szpitala w dniu 28 listopada 2016 r.
6. W dniu 8.12.2016 r. udzielono Panu Sławojowi Kiginie odpowiedzi na pytanie 1 zawarte we wniosku o udostępnienia informacji publicznej oraz odmówiono udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazanym w pkt.2-3 wniosku o udostepnienie informacji publicznej z uwagi na treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dnia 10.02.2017 r. Pan Sławoj Kigina skierował skargę na działania Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w zakresie odmowy udostepnienia informacji publicznej.
8. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 20.04.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 czerwca 2017 r. W dniu 05 lipca 2017 r. akta sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie wpłynęły do Biura Podawczego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
9. Pismem z dnia 07.07.2017 r. w wykonaniu prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie Dyrektor szpitala udostępnił informacje objęte wnioskiem Pana Sławoja Kiginy.
10. Pismem z dnia 24.11.2017 r. Pan Sławoj Kigina wystąpił do Dyrektora Szpitala o udostępnienie dodatkowych informacji, nie ujętych w wyroku WSA.
11. W dniu 8.12.2017 r. udostępniono kserokopie żądanych dokumentów.
Wobec powyższych faktów stawianie tezy, iż Dyrektor Regionalnego Szpital w Kołobrzegu nie zastosował się do wyroków sądu jest nieprawdziwe i krzywdzące.
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Nasze Programy

Rozmowy z widokiem na powiata
Prezydencki kwadrans
Zdrowie w pigułce
kwadrans z historia
chronograf TKK
chronograf TKK
chronograf TKK
chronograf TKK